โพสต์เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2553
เจ้าของ Blog :
รัชนี แดงเสริมศิริ
[รายละเอียดสมาชิก
อีเมล์ติดต่อ
]
More detail>>
เปิดอ่าน : 9047 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้

(55.88% : 34 ผู้โหวต)
 

เรื่องราวดีๆ ที่
..รัชนี แดงเสริมศิริ..
เป็นคนเขียน

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ.
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของกองกลาง
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของกองกลาง
 

[BLOG ใหม่ๆ]
Me Myself
สำนวนสุภาษิต(ภาษาอังกฤษ) ที่ควรรู้
กราฟ O-Net โรงเรียนศรีเีอี่ยมอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรใหม่....เริ่มเดินเครื่อง
การประชุมเครือข่าย PR. มจพ.
 

 

 

หน้าแรก > หมวดหมู่ Blog > การศึกษา > สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ.
 
เชิญสมาชิก ร่วมเล่า ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ของท่าน ผ่าน Blog ได้แล้วที่นี่ครับ
ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก เชิญสมัครฟรี!
เพื่อเขียนเรื่องราวกับเราได้ที่นี่
 
 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ.


คำอธิบายไฟล์
คำอธิบายไฟล์
คำอธิบายไฟล์
คำอธิบายไฟล์
คำอธิบายไฟล์
คำอธิบายไฟล์
คำอธิบายไฟล์
คำอธิบายไฟล์

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิกรรม.....

ตามที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำแบบประเมินผลเพื่อสอบถามความพึงพอใจจากผู้ที่มาร่วมงานในด้านต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง และแปรผลเสนอประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา และปรับปรุงการจัดงานในโอกาสต่อไปนั้น ฝ่ายประเมินผลความพึงพอใจได้แปรผลการจัดงานในแต่ละกิจกรรม (ตามเอกสารแนบ) ค่ะ

 
 
 

ไม่มีความเห็น